Info z farnosti

Slava Isusu Christu!Bratia a sestry určite to nie je jednoduché pre nikoho z nás, tento čas bez bohoslužieb, bez blízkeho kontaktu ale na druhej strane je to maličká obeta za všetkých, ktorí dnes trpia a zomierajú v nemocniciach a za tých, ktorí sa o nich starajú s vypätím všetkých síl.
Zajtra v nedeľu 28.11. budem svätú liturgiu sláviť súkromne vo farskej kaplnke o 9.00 a z dôvodu zdravotného a karanténneho stavu u nás doma nebudem určite do stredy k dispozícii rozdávať sväté prijímanie po sv. liturgiách.
Liturgie budem sláviť takto:
Nedeľa 28.11. o 09.00 sv. liturgia, za farnosť
Pondelok 29.11. o 08.00 sv. liturgia, na úmysel
Utorok 30.11. o 17.30 sv. liturgia
Streda 01.12. o 17.30 sv. liturgia
Nedeľa 5.12. o 09.00 sv. liturgia

Kto by mal úmysel na sv. liturgiu za niekoho môže mi zavolať, prípadne napísať.
Deťom ktoré sa pripravujú na prijatie svätých tajomstiev budem posielať materiály mailom.
Zbierka na charitu, ktorá mala byť túto nedeľu, bude najbližšiu nedeľu keď sa uvoľnia opatrenia.
Čo sa týka nedeľných slávení, vladyka Peter Rusnák udelil dišpenz od nedeľnej účasti na sv. liturgii. Odporúčam Vám stráviť čas v modlitbe zhruba ako by ste boli dlho na sv. liturgii, či už budete pozerať online alebo ešte lepšie ak sa pomodlite hodinky dňa teda – utiereň, večiereň, hodinky, akatist a pod. Všetko to nájdete v aplikácii časoslov.
Prajem Vám požehnaný a pokojný čas. o. František